Inför territorialprincipen vid medborgarskap

Motion 2017/18:372 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)

av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa territorialprincipen jämte härstamningsprincipen vid bestämmandet av medborgarskap för barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det måste bli enklare för barn som föds i Sverige att bli svenska medborgare. Svensk rätt bygger i dag på härstamningsprincipen, det vill säga att föräldrarnas medborgarskap avgör om ett nyfött barn blir svensk medborgare eller ej. Konsekvenser av detta har varit att barn som trots att de fötts, växt upp och levt hela sitt liv i landet har utvisats. Det går stick i stäv med svensk politik som annars utgår från barnets bästa. Att dessutom låta barns föräldrars ursprung avgöra deras rättigheter redan vid födseln är inte att föra en politik med utgångspunkt i allas lika rättigheter och möjligheter.

Härstamningsprincipen bör kompletteras med territorialprincipen, som tar sin utgångspunkt i frågan om var barnet föds. Därmed ska barn som föds i Sverige erbjudas medborgarskap.

Birgitta Ohlsson (L)

Christina Örnebjär (L)

Nina Lundström (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)