Idrotts- och sportindustrin

Motion 2009/10:N405 av Ann-Kristine Johansson (s)

av Ann-Kristine Johansson (s)
s32082

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av en nationell strategi för idrotts- och sportindustrin.

Motivering

Idrottsrörelsen i Sverige är inte bara en folkrörelse, den utgör också en växande samhälls- och tillväxtsektor. Den är viktig för arbetet på skolor och vid universitet, det finns utbildning och forskning inom området idrott på olika nivåer samt en mängd andra näringar och företag inom sport och fritid. Samtidigt deltar många medborgare varje vecka i frivilliga insatser som ledare, tränare och funktionärer. Det har konstaterats att hälften av allt frivilligt arbete i Sverige görs inom idrott, motion och friluftsliv.

De aktiviteter som vi utför under aktiva timmar utanför arbetet är viktiga när vi skapar de sociala nätverk som behövs för de aktiviteter, den kunskap, kulturskapande och hälsa som vi uppnår. Forskare konstaterar att där det finns ett starkt lokalt socialt liv och ansvarstagande där finns både hälsa och ekonomisk tillväxt.

Sportsektorn i Sverige svarar för ca hälften av upplevelse- och besöksindustrins alla resor, evenemang och övernattningar, vilket visar att sport, idrott och friluftsliv har en viktig roll att spela i utvecklingen av upplevelse- och besöksindustrin.

Regional och lokal utveckling är grunden för nationell ekonomisk tillväxt. Det behövs därför en nationell tillväxtstrategi för den starka svenska idrottsindustrin. En sådan strategi ska främja ett skapande samspel mellan idrottsrörelsen, forskningen, massmedia, teknik- och byggföretag, besöksnäringar, producenter av tjänster och produkter inom sport.

Sportbranschen är en stor och växande sektor med en enorm utvecklingspotential. Den har samtidigt mycket stark lokal förankring. För att främja en sådan utveckling behövs lokala, regionala och nationella tillväxtstrategier. Det är viktigt att vi på detta sätt tillvaratar den potential till nationell, regional och lokal tillväxt som sportindustrin har.

Stockholm den 1 oktober 2009

Ann-Kristine Johansson (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)