Idrott som en ingång i naturvetenskapliga ämnen

Motion 2017/18:1645 av Jasenko Omanovic (S)

av Jasenko Omanovic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja inlärning av matematik och naturvetenskapliga ämnen med hjälp av barnens och ungdomarnas intresse för idrotten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett högteknologiskt exportland, ett land som är ett paradis för all högteknologisk kompetens. Dessutom har Sverige en lång historia av uppfinningar som har blivit framgångsrika produkter.

Idag kan vi konstatera att Sverige, även i framtiden, kommer att behöva denna kompetens på alla områden som har tekniska beröringspunkter. Men vi kan se att kunskaper i och intresse för matematik, fysik och kemi inte har legat i topp hos den nya generationen elever. Däremot har idrotten lyckats fånga ungdomarnas intresse i mycket större utsträckning. Vi borde använda oss av intresset för idrotten för att öka intresset för ämnen som fysik, matematik och kemi.

Idrottsrörelsen har varit framgångsrik när det gäller att uppmärksamma kostens betydelse för idrottsutövande och hälsa. Nu gäller det att applicera det på flera ämnen. Fotboll, ishockey, gymnastik, simning med mera är matematikens, fysikens och kemins hemmaplan.

Idrottsföreningar finns över hela landet; idrotten är största samlingsplatsen för barn och ungdomar. Samtidigt finns det 19 science centers runt om i landet som ofta på ett lekfullt sätt försöker uppmuntra barns och ungdomars intresse för teknik. Det finns oändligt många olika moment i idrottsutövningen, alla idrotter inkluderat, som går att förklara med naturvetenskapliga ämnen. Genom detta kan man skapa både större förståelse och intresse för dessa ämnen hos barn och ungdomar. Grundförutsättningar för att kunna använda olika idrotter för inlärning av matematik och naturvetenskapliga ämnen finns.

Låt idrotten vara en port till ett vetenskapligt äventyr.

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-09 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)