ID-märkning och registrering av katter

Motion 2013/14:MJ412 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
M1311

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ID-märkning och registrering av katter.

Motivering

Varje år överges tusentals katter av sina ägare. Övergivna och herrelösa katter kan själva ha sprungit bort från ägarna, men inte sällan handlar det om sommarkatter som helt enkelt blivit övergivna av sina ägare. Katterna används som sommarnöje och lämnas sedan åt sitt öde när sommaren börjar lida mot sitt slut och vardagens bestyr knackar på dörren.

Problemet med katter som övergivs och far illa är återkommande, men ökar kraftigt under sommarmånaderna.

Det är svårt att uppskatta exakt hur många övergivna och herrelösa katter det finns i Sverige i dag, men en siffra som brukar nämnas är 100 000 katter. År 2012 omhändertogs bara i Kalmar län 300 katter av länsstyrelsen. De går en grym framtid till mötes, utan vare sig mat eller chans att överleva. Katter som levt och växt upp med människor har inte lärt sig att skaffa fram mat i den utsträckning som krävs för att överleva. Medellivslängden för en förvildad katt är därför inte längre än två år.

Runt 100 ideella katthem runt om i landet gör ett fantastiskt jobb med att ta hand om övergivna och misskötta katter. Katthemmen drivs helt av frivilliga krafter och är beroende av donationer och folks goda vilja för sin verksamhet. Behoven är inte sällan större än resurserna och hemmen är ofta fullbelagda och under hösten ökar dessutom trycket på dem.

Hanteringen av herrelösa katter tar även stora resurser i anspråk hos både polis och länsstyrelse.

För varje hund i landet krävs ID-märkning och registrering. Detta hjälper ägaren att kunna återförenas med sitt djur om det springer bort, men innebär också att man kan ställas till svars om man brister i sitt ägaransvar.

Redan idag finns ett kattregister som Svenska Kennelklubben ansvarar för. Om alla katter redan var märkta och registrerade skulle problemen med herrelösa katter kraftigt minska. Katten är vårt vanligaste husdjur och förtjänar en bättre status i Sverige.

Stockholm den 23 september 2013

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)