Höjt apanage

Motion 2014/15:2494 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Riksrevisionen ska granska slottsstaten men inte kungens apanage, det vill säga hovstaten.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slottsstaten och hovstaten ska få höjt statligt anslag med vardera 20 miljoner kronor vardera.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slottsstaten och hovstaten vardera ska ha årliga uppskrivningar av anslagen i enlighet med konsumentprisindex.

Motivering

Det apanaget de kungliga hovstaterna har tilldelats under de senaste åren har inte räknats upp i takt med hovstaternas lönekostnader. Hovstaterna står inför en reducering av sina verksamheter om inget görs.

Den representativa monarkin är ett bra styrelseskick för Sverige och kungafamiljen gör ett bra arbete för att marknadsföra Sverige som ett dugligt exportland, intressant turistland och sunt samhälle. Det finns inget vunnet med att snåla på monarkins anslag.

I olika jämförelser har det påvisats att det kungliga apanaget i Sverige är lägre än i andra europeiska länder, det är inte försvarbart.

Vårt förtroende för den hårt arbetande kungafamiljen är stort och att bokföra deras nära utgifter i hovstaten vore ett missgrepp.

.

Mikael Jansson (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (3)