Hjälmtvång för skoteråkare

Motion 2014/15:489 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (S)

av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hjälmtvång för skoteråkare.

Motivering

Det sker många olyckor årligen med förare av snöskotrar. Enligt en rapport från Umeå universitet hade nära hälften av omkomna skoteråkare varit utsatta för någon form av trubbigt våld mot huvudet, vilket innebär att de inte har använt hjälm.

Majoriteten av skoterförarna använder hjälm idag, men för att minska skaderisken för alla skoteråkare borde hjälmtvång införas. Uppenbart hjälper hjälmen effektivt att skydda föraren vid en olycka. Även om antalet döda i skoterolyckor inte är stort, bör samhället ta sitt ansvar och utforma verkningsfulla instrument för att minimera skaderisken för skoterförarna.

I sammanhanget är det viktigt att ta hänsyn till samer, skogsarbetare och andra som använder skotern i sitt arbete. De kanske arbetar en kort stund, kör en bit, stannar för att fortsätta arbetet och förflyttar sig sedan igen. För dem bör man överväga undantag från hjälmkrav på liknande sätt som gäller vid sophantering eller vissa budtransporter, där det finns undantag från tvånget att ha säkerhetsbälte på sig hela tiden.

.

Susanne Eberstein (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)