Hastighet på A- och EPA-traktorer

Motion 2016/17:2937 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en justering av hastigheten för A-traktorer respektive EPA-traktorer så att hastigheten likställs med reglerna som gäller för EU-mopeder och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att omgående analysera eventuella nackdelar vad gäller trafiksäkerhet, utbildning och liknande vad gäller fordon som framförs av samma karosskaraktär eller mer omfattande jämfört med hastighetsbegränsningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Traktorer får efter EU-inträdet, år 1995, köra 40 kilometer per timme. EU-mopeder får framföras i 45 kilometer per timme. Med samma körkort, ett så kallat AM-körkort, får man fortfarande bara köra 30 kilometer per timme med EPA- och A-traktorer. Detta trots att utbildning, trafiksäkerhet och grunden för att framföra ett fordon till en hastighet av 45 km/h finns.

A-traktor eller EPA-traktor är en serietillverkad bil eller en tung lastbil som är ombyggd så att den har samma egenskaper som en traktor. EPA-traktorn har ingen konstruktiv maxhastighet men den får inte framföras med en högre hastighet än 30km/tim. A-traktor får till skillnad mot EPA-traktor inte vara konstruerad för en hastighet högre än 30 km/tim.

Lagstiftningen hänger inte med EPA- och A-traktorers utveckling. Det är dags att likställa hastigheten för fordon av samma tillhörighet, som A-traktorer och

EPA-traktorer. Det är ologiskt att inte även sådana karossfordon som A-traktor eller EPA-traktor skulle kunna få framföras i åtminstone 45 kilometer per timme.

Det är dags för regeringen att agera och en förändring nu i sommartider, inte minst när unga färdas till sommarjobb etc., och inför skolstarten skulle det vara en glädjande nyhet för dem.

Enligt EU-regler är den tillåtna konstruktiva hastigheten för traktorer i dag 40kilometer per timme. Eftersom A-traktorn är en svensk företeelse har den därför kvar den svenska begränsningen. En ändring för att reglerna för A-traktorer och
EPA-traktorer ska kunna likställas med de regler som gäller för EU-mopeder bör övervägas.

Därtill finns t ex angelägna miljöaspekter i en hastighetshöjning. När växlarna på en A-traktor måste spärras, och maximalt vridmoment samt effektuttag ändå måste tas ut vid en låg växel blir det ett mycket högt varvtal. Cirka 5 500 varv i minuten vid 30km/tim. Det gör att vi får onödigt höga gasutsläpp. Det är stelbent och föråldrat att använda sig av ett begränsningssystem som har funnits i ett halvt sekel. Dessutom ofördelaktigt för miljön.

Cecilia Widegren (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)