Haparandabanan

Motion 2002/03:T431 av Lennart Klockare m.fl. (s)

av Lennart Klockare m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om byggande av Haparandabanan som en första del i Norrbotniabanan.

Motivering

Byggandet av Botniabanan pågår som bäst och beräknas vara klar till Umeå år 2008. Regeringen har kommit överens med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att Botniabanans förlängning, Norrbotniabanan, också skall byggas, vilket kommer att ha stor betydelse för hela Norrland. En planering, projektering och byggandet av Norrbotniabanan kommer av naturliga skäl att ta ett antal år innan den är färdig.

Som en del i Norrbotniabanan ingår den så kallade Haparandabanan. För att få full effekt av investeringarna måste en ny sträckning byggas mellan Kalix och Haparanda. Bandelen är nödvändig för att få rationella järnvägstransporter mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Den nya bandelen utgör tillsammans med Norra stambanan, Malmbanan och på sikt med Norrbotniabanan ett integrerat transportsystem i hela Barentsregionen. Byggandet av Haparandabanan är därför nyckeln till det framtida transportsystemet i Norrbotten och på hela Nordkalotten. Banan bidrar därmed till utveckling av regionen till en alltmer central och betydelsefull del av Europa.

Av de medel för infrastruktursatsningar som riksdagen beslutat om för perioden fram till år 2015 – 364 miljarder – avser 100 miljarder järnvägssatsningar. Det bör därför finnas goda förutsättningar för att inom några år kunna påbörja och förverkliga Haparandabanan.

Med tanke på banans betydelse för hela regionens utveckling, är det angeläget att Haparandabanan byggs som en första del av Norrbotniabanan.

Stockholm den 22 oktober 2002

Lennart Klockare (s)

Anders Sundström (s)

Kristina Zakrisson (s)

Maria Öberg (s)

Birgitta Ahlqvist (s)

Lars U Granberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)