Handledare vid övningskörning

Motion 2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en minskning av antalet privata handledartillstånd för körkort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att ta körkort är för många en tung utgift men mycket viktig för att få ett arbete, då är det bra att kunna övningsköra privat för att få ner totalkostnaden på körkortet. För att få övningsköra privat måste man övningsköra med någon som har gått en introduktionsutbildning för handledare och blivit godkänd.

Introduktionsutbildningen är giltig i fem år från den dag utbildningen genomförs. Idag får man vara handledare åt så många som 15 st som övningskör, vilket kan locka till att man gör det till en sidoinkomst att ta elever och tjäna pengar på det. Ett tidigare försök att minska möjligheten att bedriva svarta körskolor var att begränsa antalet till 15 mot tidigare regler där det var mycket mer generöst utan någon gräns överhuvudtaget för antal elever man övningskörde med.

Men att vara handledare åt så många som 15 hjälper inte i den utsträckning som behövs för att minska möjligheten att bedriva svarta körskolor. Under handledartidens giltighet (5år) är det rimligt att man sänker antalet handledartillstånd för privat övningskörning till exempelvis 5st. Det finns allt för många svarta trafikskolor som erbjuder billigare utbildning än trafikskolorna och genom en sänkning av antalet tillstånd varje person har gör man det svårare att bedriva svarta körskolor.

Förarprovet är en stickprovskontroll av kunskapen eleven har fått och risken finns att man vid uppkörning saknar väsentliga delar av körkortsutbildningen. Det kan bli farligt både för en själv och för andra att möta personer i trafiken utan tillräckliga kunskaper, därför måste vi få folk att välja de lagliga skolorna istället för det billigare svarta körskolorna.

Vi anser att regeringen bör utreda att sänka antalet handledarelever under 5års perioden för de som inte bedriver trafikskolor, för att minska antalet svarta trafikskolor.

Jimmy Ståhl (SD)

Per Klarberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)