Halverad moms på körlektioner

Motion 2013/14:Sk317

av Anton Abele (M)
M1352

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att halvera momsen på körlektioner.

Motivering

Fördelarna med att ha ett körkort är många. För våra unga och arbetslösa kan körkortet vara nyckeln till ett första jobb. Trots det ser vi tyvärr en utveckling där allt färre unga har körkort.

I slutet av 80-talet hade 75 procent av alla mellan 18 och 24 år ett körkort. Idag är den andelen nere på drygt 50 procent. Det kan vara svårt att med säkerhet veta vad denna utveckling beror på men sannolikt är höga kostnader förknippade med körkort ett av skälen.

Bland de jobb som utannonseras på Arbetsförmedlingen krävs körkort i 60–80 % av fallen. Inom vissa yrken, såsom taxi, posten och hemtjänsten, är körkort närmast en självklarhet för att få jobb. I en tid då ungdomsarbetslösheten redan är alltför hög måste vi våga ompröva våra tidigare uppfattningar och koncentrera oss på att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Om körkortet blev billigare skulle sannolikt fler ges möjlighet att ta körkort.

Utbildning har traditionellt länge varit momsbefriad i Sverige. Trots detta lade man till moms på körlektioner 1996. När man införde moms på körlektioner ökade således kostnaden per lektion med 25 procent i ett slag. Något som givetvis syns på körskolornas prislapp. En halvering av momsen på körlektioner skulle sannolikt bidra till att fler unga gavs möjligheten att ta körkort.

Mot bakgrund av ovanstående anser jag riksdagen bör tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att halvera momsen på körlektioner.

Stockholm den 23 september 2013

Anton Abele (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)