Hållbara lastbilstransporter

Motion 2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S)

av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:T510

av Anders Ygeman m.fl. (S)

Hållbara lastbilstransporter

S9001

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Socialt hållbara lastbilstransporter och främjande av den seriösa
åkerinäringen 4

Värna svenska kollektivavtal för goda arbetsvillkor och en sund konkurrenssituation 4

Ökad samordning för att stärka kontrollen av yrkestrafiken 5

Krav på fast anställning 6

Krav på att visa upp frakthandlingar 6

Sjysta villkor - bra initiativ från Transport 6

Ökat beställaransvar 6

Gör det lättare att hålla fordon i kvarstad 7

Se över och höj bötesbeloppen för trafikbrott 7

Minska stölderna från parkerade lastbilar 7

Åtgärder mot chaufförsbrist 7

Trängselskatt även för utländska fordon 8

Åtgärder i linje
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (22)