Grön laser

Motion 2012/13:Fö221 av Stefan Caplan (M)

av Stefan Caplan (M)
M1713

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om grön laser och laserpekare.

Motivering

Under de senaste åren har incidenter där grön laser siktats/skjutits mot förare och piloter i yrkestrafik ökat. Inte nog med att en träff mot ögonen innebär att offret riskerar att förlora synen, det utsätter även passagerarna av spårvagnen, bussen eller flygplanet för potentiell livsfara. I Sverige krävs tillstånd för att använda laserpekare som är starkare än fem milliwatt. En majoritet av de laserpekare som köps utomlands eller via internet strider mot svensk lag. De är så kraftfulla att de kan sätta synförmågan ur spel för den som blir siktad på.

Laserpekare som återfinns i Strålskyddsmyndighetens klass 3B och 4 (så kallade starka laserpekare) är så pass kraftfulla att de kan ger skador på ögat innan blinkreflexen reagerar. För att få använda och inneha dessa laserpekare på allmän plats och på skolgårdar krävs därför tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten. Det krävs också tillstånd för att få använda starka laserperkare inom konst, underhållning och reklam.

De laserpekare som i dag finns i omlopp i Sverige strider dock ofta mot dagens lagstiftning då de vida överskrider fem milliwatt och istället ligger på mellan 20–30 och ibland upp till 50 milliwatt. Så starka laserstrålar kan leda till svåra och permanenta skador på ögats näthinna vid träff.

Tydligt är att den lagstiftning som råder när det kommer till användandet av grön laser i dagsläget inte adekvat efterlevs med tanke på de incidenter som inträffar. En översyn kring lagstiftningen om grön laser är därför motiverad.

Stockholm den 3 oktober 2012

Stefan Caplan (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)