Gotlandsdricka

Motion 2005/06:So304 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheter till tillfälliga undantag.

Motivering

Under medeltidsveckan i Visby borde det vara rimligt att få servera den kulturhistoriska drycken Gotlandsdricka.

Sverige har en flora av olika rigida lagstiftningar, där ibland livsmedelslagen. Detta skapar problem inte minst vid många kulturella evenemang. En lagstiftning som inte medger avsteg vid speciella situationer och under kontrollerade former förlorar snabbt sin legitimitet. I samband med kulturella eller historiska evenemang är det viktigt att olika län och regioner får möjlighet att visa sin särart. På många håll i vårt land ingår alkoholdrycker som en del av olika arrangemang. Det är en del av vår historiska och nuvarande kultur. Det kan till exempel handla om att gestalta historiska händelser eller om uppförande av olika former av teaterföreställningar där alkoholdrycker är ett naturligt inslag. Vid andra tillfällen där traditioner visas kan det finnas inslag av hur gamla tiders alkoholdrycker framställdes, och det är då högst rimligt att deltagare och besökare får smaka på den dryck som framställs. Framställning sker för det mesta hemma hos enskilda gotlänningar, som alla har sitt speciella recept. Dagens livsmedelslagstiftning tillåter inte denna hemtillverkning för försäljning om inte ett antal paragrafer följs. Självfallet blir det i praktiken omöjligt att tillverka Gotlandsdricka hemma om alla lagar, regler och föreskrifter skall följas.

För att underlätta för dessa evenemang borde det vara naturligt med generella möjligheter att kunna göra undantag från den gällande lagstiftningen. Detta kan prövas lokal. Det måste anses bättre att servering och provsmakning sker öppet och under ordnade former än att det sker i lönndom. Riksdagen bör ge regeringen till känna behovet av möjligheter till tillfälliga undantag från livsmedelslagstiftningen i enlighet med vad som anförs i motionen.

Stockholm den 26 september 2005

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)