Gör körkortsutbildningen studiemedelsberättigad

Motion 2014/15:1088 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra körkortsutbildning till en studiemedelsberättigad utbildning.

Motivering

Ungefär hälften av alla ungdomar mellan 18–24 år saknar idag körkort. Det har blivit både krångligt och dyrt att ta körkort. I dag kostar ett körkort mellan 15 000 och 20 000 kronor.

Det finns idag branscher som starkt efterfrågar arbetskraft och flera av dem har körkort på sin kravlista. Enligt Bil Sweden är körkort den mest efterfrågade kompetensen på arbetsmarknaden vid sidan om högre utbildning.

De unga som inte arbetar är en outnyttjad resurs och det är viktigt ur både individ- och samhällsperspektiv att vi skapar möjligheter till ökad anställningsbarhet.

Behovet av ett körkort kan upplevas olika beroende på om man bor på landsbygd eller i en tätort. Om vi menar allvar med en levande landsbygd bör vi göra det möjligt för ungdomarna att ta sig till och från de arbeten som finns för att kunna bo kvar. Många som bor och arbetar på landsbygden är ofta hänvisade till egen bil för att kunna ta sig till och från arbetet eftersom bussar och tåg, om de finns, inte har trafik alla tider på dygnet.

Sveriges främsta mål är full sysselsättning. Då måste vi vara beredda att arbeta med breda lösningar för att göra det lättare för våra ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden.

En lösning skulle kunna vara att göra körkortsutbildningen till en studiemedelsberättigad utbildning och därmed ge möjlighet till studielån – detta för att ingen ungdom skall bli bortvald på grund av att man inte haft råd att ta körkort.

Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att utreda om körkortsutbildningen kan bli studiemedelsberättigad.

.

Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)