Gör Halland till ett försökslän för gårdsförsäljning

Motion 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M)

av Michael Svensson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Halland till ett försökslän för gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag förs en diskussion om Sverige ska tillåta gårdsförsäljning av vin och öl, från nya lokala producenter. En sådan försäljning skulle gynna det lokala näringslivet och turismen. Fler besökare och turister skulle söka sig ut till olika landsdelar och samhällen, som annars inte skulle få besök.

Denna verksamhet skulle på intet sätt hota Systembolagets monopol. Monopolet svarar för merförsäljningen och är väl etablerad, även om legal och illegal införsel av öl, vin och sprit är ett växande hot. Gårdsförsäljning skulle enbart utgöra en bråkdel av försäljningen i Sverige. Genom högre produktionskostnader och snävare urval (vad gäller viner), så skulle folk inte vallfärda ut på landet för att köpa direkt från gården. Inte heller skulle ungdomar sätta sig på cykeln eller i bilen för att åka ut  till gården och köpa en öl för 30 kronor styck. Vi menar därför att Halland skulle kunna vara ett utmärkt försökslän för denna typ gårdsförsäljning.

Michael Svensson (M)

Jenny Petersson (M)

Jörgen Warborn (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)