Giftiga ormar som husdjur

Motion 2005/06:Bo282 av Lennart Klockare och Lars U Granberg (s)

av Lennart Klockare och Lars U Granberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om giftiga ormar som husdjur.

Motivering

Vi har under de senaste åren sett ett flertal fall där giftiga ormar eller andra allmänfarliga djur funnits hos människor boende i flerfamiljshus och där dessa djur lyckats rymma. Detta skapar problem för ägaren och rädsla hos andra hyresgäster i fastigheten. Hur skall barnfamiljer och andra kunna känna trygghet om en del ormar återfinns men inte alla.

Regelverket måste ses över och de som har giftiga ormar i bostaden, oavsett boendeform, måste kunna styrka att de har rymningssäkra burar. Ansökan om att få ha giftiga djur i sin bostad skall göras av ägaren, och särskilt tillstånd i varje enskilt fall måste fås från berörd myndighet.

Stockholm den 4 oktober 2005

Lennart Klockare (s)

Lars U Granberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)