Genuspedagoger i Sveriges kommuner

Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att arbeta medvetet med att bryta traditionella könsmönster i förskolan som t.ex. gjordes i det tidigare arbetet med genuspedagoger och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige år 2016 är affärernas barnklädesavdelningar strikt uppdelade efter den normativa vuxenvärldens bild av kön. I samtal med andra vuxna leds ämnet allt för ofta in på huruvida en viss färg är kompatibel med ett visst kön. Fortfarande finns en bred, allmän uppfattning om att kön enbart är något genetiskt betingat. Men, valet mellan en bil och en docka följer inte med vår DNA-sammansättning.

Därför måste vi lyfta blicken och se hur våra barn tvingas in i patriarkala strukturer och konservativa roller beroende på hur de är födda. Vi måste inse att en aktiv genuspedagogik redan från förskolan är avgörande för vilka möjligheter våra barn kommer få senare i livet. För vilket samhälle vi vill bygga. Genuspedagogiken ska även spridas i vuxenvärlden, t.ex. genom att frågeställningar bryts och diskussioner leds av en genuspedagog vid föräldramöten i skolan.

Förskolan och skolan har en viktig uppgift att öka jämställdheten i samhället. Det är en demokrati- och maktfråga att varje flicka och pojke får samma möjligheter att utveckla sin fulla potential som människa. Om inte förskolan och skolan aktivt arbetar med värderingar och attityder kring jämställdhet så kan det bidrar till att förlegade könsroller befäst.

Det finns alltså ett stort behov av att arbeta medvetet med att bryta traditionella könsmönster i såväl skola som förskola som t.ex. gjordes i det tidigare arbetet med genuspedagoger.

Carina Ohlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Veronica Lindholm (S)

Monica Green (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)