Gårdsförsäljning

Motion 2016/17:306 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av alkohol och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk gles- och landsbygd har stora möjligheter att växa och utvecklas, utan såväl bidrag från EU som den svenska staten. Det förutsätter att varken EU eller staten sätter käppar i hjulet utan istället låter gles- och landsbygden utvecklas efter egna villkor utan pekpinnar.

Ett område där gles- och landsbygden skulle må bra av mindre pekpinnar är när det gäller förbudet mot gårdsförsäljning av alkohol. Idag är det möjligt för en lantbrukare i Normandie att sälja egenproducerad cider, pommeau och calvados på egen gård – men det är förbjudet för en svensk kollega att göra samma sak. Detta är så klart tråkigt för den enskilda livsmedelsproducenten och bidrar dessutom på det stora hela till att vi får en mindre levande landsbygd – med vikande turistnäring som följd.

Sedan år 2008 finns det möjlighet för enskilda svenska lokalproducenter av alkoholhaltiga drycker att sälja sina produkter på närmaste systembolag efter godkänd ansökan. År 2010 utökades detta till att gälla de tre närmaste systembolagen. I september 2014 antogs nya riktlinjer som gör det möjligt för mindre bryggerier att uppgå i Systembolagets centrala sortiment, genom att de får skicka sina produkter till ett av Systembolagets centrallager. Därtill utökades antalet systembolag som producenterna får finnas i från tre till tio inom en tiomilsradie.

För att fortsätta på den inslagna vägen krävs ytterligare steg mot att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Detta bör dock ske med god insyn från Systembolaget och berörda myndigheter.

Ett välkommet steg vore om producenter av alkoholhaltiga drycker gavs möjlighet att bli utlämningsställen för Systembolaget. På så sätt får de möjlighet att verka inom monopolet, till skillnad från att verka utanför det. Med denna lösning utökas både tillgängligheten till Systembolagets produkter samt lokala producenters möjlighet att saluföra egna produkter på egen gård.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)