Gårdsförsäljning

Motion 2014/15:94 av Maria Malmer Stenergard och Åsa Coenraads (M)

av Maria Malmer Stenergard och Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker bör tillåtas.

Motivering

Allt fler småföretagare satsar på produktion av alkoholhaltiga drycker och då främst öl och vin. I andra delar av Europa är gårdsförsäljning av drycker viktigt för att profilera bygder och skapa matupplevelser som utvecklar måltidsnäringen. Gårdsproducenterna har en stor potential att bidra till ökad turism och till att marknadsföra Sverige och svensk måltidskultur.


Medan andra gårdsproducenter kan sälja sina egna produkter så måste vin- och ölproducenterna hänvisa till närmaste systembolag. Sverige är i dag det enda land i EU där gårdsförsäljning av alkoholdrycker inte är tillåtet. Finland, som också har alkoholmonopol, tillåter gårdsförsäljning av vin med en alkoholhalt på upp till 13 procent. Kan Finland så kan vi.


Med lokala vinproducenter och bryggare skapas en ny nisch som lockar turister och som har potential att skapa många arbetstillfällen, inte minst utanför storstadsregionerna. För att gårdarna ska ha en chans att överleva måste de få sälja sina egna produkter.

Med beaktande av vilken typ av produkter som gårdsproducenterna tillhandahåller, skulle den ökade tillgänglighet som de skulle bidra till knappast kunna utgöra ett hot mot folkhälsan.

Att tillåta gårdsförsäljning av alkoholprodukter handlar inte främst om alkoholpolitik utan om näringspolitik. För en levande landsbygd, bättre villkor för småföretagare och en utveckling av svensk måltidskultur bör gårdsförsäljning av vin och öl tillåtas.

.

Maria Malmer Stenergard (M)

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-10-28 Granskad: 2014-10-28 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)