Gårdsförsäljning

Motion 2014/15:542 av Eskil Erlandsson och Per-Ingvar Johnsson (C)

av Eskil Erlandsson och Per-Ingvar Johnsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa gårdsförsäljning i ett antal provlän.

Motivering

På grund av förbudet mot gårdsförsäljning har svenska vin-, öl- och fruktvinsproducenter halkat efter i utvecklingen om man jämför med gårdar som säljer exempelvis ost, saft eller sylt, detta trots att det är produkter som i likhet med osten har tillverkats på den egna gården av egna råvaror en verksamhet som har gynnat landsbygdsekonomin och gårdarna har kunnat nyanställa och utvecklas vidare.

Företrädare för olika tillverkare av alkoholdrycker har samstämmigt uppgett att konsumenter i samband med studiebesök och liknande arrangemang med anknytning till de tillverkade produkterna genomgående efterfrågar möjligheten att få köpa med sig någon flaska vid besökstillfället. Gårdsförsäljning av alkohol skulle därför kunna vara ett sätt att skapa såväl arbetstillfällen på landsbygden som att stödja besöksnäringen.

För att visa på att gårdsförsäljning fungerar och är förenligt med att ha kvar Systembolaget vill vi införa gårdsförsäljning i ett antal provlän runt om i landet.

.

Eskil Erlandsson (C)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)