Gårdsförsäljning i Sverige

Motion 2017/18:2895 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och pröva alla möjligheter för att kunna tillåta gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av öl och vin vilket hämmar turismutvecklingen och jobben på landsbygden. Finland och Norge har både systembolag och gårdsförsäljning och därför måste det kunna vara möjligt även i Sverige. Att utöka ombudens möjligheter skulle kunna vara en väg för att öl- och vinproducenterna skulle kunna sälja sina produkter på gården direkt till kunderna. En annan väg är att under några år genomföra ett försök i Sverige med att tillåta gårdsförsäljning och därefter göra en utvärdering av hur man går vidare. Oavsett vilken väg man väljer behöver regeringen utreda och pröva alla möjligheter för att kunna tillåta gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)