Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker

Motion 2015/16:75

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker bör tillåtas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges vingårdar och bryggerier skapar jobb och tillväxt på landsbygden. Antalet vingårdar och bryggerier har det senaste decenniet ökat, samtidigt som intresset för närproducerat ökar. Många producenter öppnar gärna sin verksamhet och välkomnar besökare för att se hur tillverkningen går till. Det borde vara naturligt att den som besöker en vingård eller ett litet bryggeri i Sverige också har möjlighet köpa produkter direkt vid besöket. I nuläget hittar kreativa producenter vägar runt det ologiska svenska förbudet[1], men det vore naturligtvis rimligare att göra försäljningen laglig.

Ett påstått problem som ofta lyfts fram när gårdsförsäljning diskuteras är hur det svenska alkoholmonopolet ska kunna behållas samtidigt som man gör det tillåtet att sälja lokalproducerade alkoholhaltiga drycker. Ofta påstås också att folkhälsan skulle hotas.

Ett exempel där man har infört gårdsförsäljning, utan att det hotar alkoholmonopolet, är Finland. Det har visat sig att försäljningen handlar om små volymer och att det dessutom är relativt dyra produkter, vilket inte har haft några mätbara negativa effekter på folkhälsan.

Frågan om gårdsförsäljning har utretts flera gånger. De utredningar som har genomförs har dock landat i olyckliga slutsatser. Gårdsförsäljning skulle medföra positiva effekter för turismen och ge svenska vingårdar och bryggerier liknande möjligheter som deras motsvarigheter i andra länder har. Därför bör så kallad gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker tillåtas i Sverige.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)


[1] http://www.hd.se/lokalt/hoganas/2015/08/19/omstandlig-losning-for-att-fa-salja-vin/

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-24 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)