Framtiden för vuxenutbildningen

Motion 2010/11:Ub318 av Anna Wallén (S)

av Anna Wallén (S)
s42009

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på att bygga ut den kommunala vuxenutbildningen för att möjliggöra ett livslångt lärande.

Motivering

Alliansregeringen skar bort en tredjedel av statsbidraget till kommunal vuxenutbildning från den 1 januari 2007. Vuxenutbildningen skadades när en så stor del av statsstödet skars bort.

Regeringens linje blev ett hårt slag för vuxenutbildningen i Västerås som förlorade 12 miljoner kronor, vilket berörde cirka 1 200 västeråsare som planerat att studera.

Alliansregeringens nedskärning inom vuxenutbildningen var så stor och utmanande att även alliansmajoriteten i Västerås reagerade. För att mildra effekterna av regeringens politik sköt majoriteten till 6,5 miljoner kronor med kommunala pengar för att rädda vad som räddas kan av vuxenutbildningen under år 2007.

Trots detta ekonomiska tillskott drabbades knappt 500 vuxenstuderanden i Västerås under år 2007. År 2008 fick regeringens politik för vuxenutbildningen fullt genomslag även i Västerås. Då blev det omkring 1 200 färre västeråsare som fick vuxenstudera jämfört med år 2006.

Alliansregeringens nedskärningar på vuxenutbildningen innebär att kommunerna får ta över ett statligt finansieringsansvar, och även om regeringen nu tillfälligt skjutit till mer pengar så är det inte tillräckligt. Vi måste satsa på ett livslångt lärande som möjliggör för alla att under livet vidareutbilda sig eller sadla om till en ny bransch.

Vuxenutbildning har varit framgångsrikt för att stärka den enskilde på arbetsmarknaden. Den yrkesinriktade vuxenutbildningen har varit en nästan säker väg till ett bra arbete.

Ett stort antal av eleverna i vuxenutbildningen har svag skolbakgrund, problem med läs- och skrivsvårigheter eller har inte svenska som modersmål. Kommunernas vuxenutbildning har i praktiken även en viktig roll för att bidra till integrationen i det svenska samhället.

När Västerås kommun gick in och täckte upp för alliansregeringens nedskärningar fick det konsekvenser för de yngsta barnen, där man i sin tur fick lägga in ett sparkrav.

Stockholm den 25 oktober 2010

Anna Wallén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)