Främja snöskotertrafiken

Motion 2016/17:1040 av Leif Pettersson (S)

av Leif Pettersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja snöskotertrafiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Snöskotern är något som vi inte kan tänka bort eller låtsas som om den inte finns. Den finns och är ett omistligt fordon för många både i jobbet, för besöksnäringen och på fritiden.

När det gäller jobbet så är naturligtvis renskötseln det man främst tänker på. Det skulle inte gå att idag bedriva renskötsel utan snöskotern. Men även för andra yrkesgrupper som måste ut vintertid i naturen för att utföra sina arbetsuppgifter är snöskotern viktig. Det kan handla om arbete utefter en el- eller teleledning, det kan handla om fjällräddning eller andra typer av sjukvårdsinsatser i väglöst land.

För besöksnäringen är snöskotern ytterligare en möjlighet att få med besökare ut i skog och mark. Bara i snöskoterhyra omsätts idag miljontals kronor. Lägg till det de organiserade s.k. skotersafarier som anordnas med både övernattning och vistelse i vildmark som exotiska inslag och man inser lätt att snöskotern även här har en betydande potential.

För fritidsändamål är snöskotern också viktig. Att kunna ta sig till en fiskrik sjö på vintern eller göra en utflykt med öppen eld och korvgrillning är något som många uppskattar.

Detta är bara några exempel på hur snöskotern idag används och används av allt fler. Men i sammanhanget finns också frågor som måste lösas för att vi ska kunna ha en bra och kontrollerad utveckling av snöskotertrafiken. Det kanske viktigaste är snöskoterns vägar, skoterlederna. Ett finansieringssystem där snöskoterägarna själva bidrar med pengarna ligger främst på denna göra-lista. Det skulle kunna ske genom att det läggs en avgift på varje snöskoter som finns i fordonsregistret. Det som måste finansieras är ett huvudlednät som löper genom hela snöskoter-Sverige. Vidare måste ett enhetligt skyltsystem tas fram så det blir möjligt att hitta fram mellan orterna där leder går förbi, börjar och slutar. Detta bör utredas snarast för att på detta sätt få slut på den olovliga körning som också förekommer och som är av ondo för alla seriösa snöskoterförare.

Leif Pettersson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)