Fotbollsmuseum i Degerfors

Motion 1998/99:Kr506 av Peter Pedersen (v)

av Peter Pedersen (v)
I Degerfors kommun är fotboll en kulturyttring, som
engagerar de flesta på den lilla orten (ca 11 000 invånare).
Degerfors IF är en av de mest anrika och älskade
fotbollsföreningarna i landet. Klubben debuterade i
Allsvenskan redan 1938 och har sedan dess spelat hela 29
säsonger i den högsta serien, en fantastisk prestation om man
ser till det begränsade upptagningsområdet. Föreningen har
tagit ett antal medaljer i den högsta serien, t.ex. det stora
silvret år 1963. År 1993 vann föreningen Svenska cupen. De
spelade allsvensk fotboll så sent som 1997 och spelar för
närvarande i division 1. Degerfors IF:s hemmamatcher är
alltid välbesökta. Få om ens någon annan elitförening kan
visa bättre publiksiffror med hänsyn tagen till den egna
ortens storlek. Fotbollen i Degerfors är en angelägenhet för i
princip alla, gammal som ung, man som kvinna. Någon i
Degerfors lär ha sagt ungefär följande: "Om fotboll är lika
viktigt som livet? Nej, det är viktigare än så!"
Hela Degerfors andas fotboll, det talas fotboll, man tänker och analyserar
fotboll varje dag. Eller för att citera författaren Erik Bengtsson, som skriver
följande i boken Heja Röda Vita Laget:
Det är fotbollen som utgör den egentliga och genuina kulturen i det här
samhället. Det har tagit en egen form här, härdats och smitts ut, i benådade
stunder nått ett slags fulländning. Den har blivit ett begrepp i svensk idrott.
Den har fått hela samhället att höja sig över vardagen. Det kanske är fråga
om en profan variant men fotbollen här är ändå en kulturyttring. Vi bör
komma ihåg att det finns olika slag av intelligens och skapande, olika slag av
intuition.
Degerfors IF har fostrat stora ledare och stora spelare, t.ex.
Paul Sarwe, Gunnar Carlberg och Bernt Bjurström på
ledarsidan, bröderna Bertil och Gunnar Nordahl, Olle
Åhlund, Tord Grip, Ralf Edström, Andreas Andersson m.fl.
på spelarsidan. I hela Sverige, ja, även utomlands är
Degerfors synonymt med fotboll.
I Degerfors finns sedan några år tillbaka ett fotbollsmuseum, som idag
främst belyser Degerfors IF:s historia. På orten finns den klassiska match-
arenan Stora Valla, som omges av en rad andra fotbollsplaner. I Degerfors
finns en ny bollhall, som innefattar tre st s.k. "five-a-side-planer" med konst-
gräsunderlag, som ger goda träningsmöjligheter för ortens och regionens
olika fotbollsföreningar under vintersäsongen. Det finns ett gymnasium med
fotbollsprofil, som lockar till sig fotbollsintresserade ungdomar från orten
och regionen runt omkring. Här har flera av de nuvarande A-lagsspelarna
gått i skola. Ett flertal har deltagit i olika landslag, några har redan blivit
proffs utomlands.
Degerfors kommun har beviljats mål 2-pengar för att skapa en fotbolls-
akademi på orten, vars verksamhet kan komma hela regionen till godo.
Projektet medfinansieras av Degerfors kommun, Länsstyrelsen i Örebro län
och Olympisk Support Center i Örebro. Det senare är ett av två rikscentra,
som skall stödja landslagsverksamhet och nationell fotbollselit. Det andra
rikscentret är Bosön på Lidingö. De två riksorganisationerna, Riksidrotts-
förbundet (RF) och Sveriges olympiska kommitté (SOK) har skrivit avtal,
där man ger SOK uppgiften att driva elitidrottsutvecklingen i Sverige under
åren 1997-2004. Olympisk Support Center är en viktig del av denna sats-
ning.
Jag vill att målsättningen höjs ytterligare. Få orter torde ha bättre förutsätt-
ningar att skapa nationell enhet runt ett specialidrottscentrum än Degerfors
avseende fotboll. Därför bör ambitionen vara att denna regionala fotbolls-
akademi utvecklas till en nationell fotbollsakademi.
Det kan innefatta följande:
1. ett nationellt fotbollsmuseum
2. ett fotbollsgymnasium med riksintag
3. en fotbollsakademi, som innefattar en akademisk del, dvs. högre
utbildnings- och utvecklingsverksamhet i samverkan mellan denna akademi
och Olympisk Support Center, som en del i Högskolan (snart universitetet) i
Örebro. Här kan också träningsläger, turneringar, utbildning för instruktörer
och tränare, FoU-verksamhet, seminarieverksamhet m.m., ingå.
Dessa satsningar skulle ha mycket stor betydelse för Degerfors, som
drabbats mycket hårt av utflyttning, befolkningsminskning och hög arbets-
löshet, inte minst bland ungdomar. Ett stort antal nya och varaktiga arbeten
skulle kunna skapas och den nationella utvecklingen och utbildningen inom
fotbollen skulle stärkas på ett mycket påtagligt sätt.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om skapandet av ett nationellt fotbollsmuseum i Degerfors,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om skapandet av en nationell fotbollsakademi i Degerfors.

Stockholm den 23 oktober 1998
Peter Pedersen (v)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (4)