Förvärvsarbete för personer som förtidspensionerats innan 2003

Motion 2017/18:3209 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för personer som förtidspensionerats innan 2003 att återgå till förvärvsarbete om de så önskar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Alliansregeringen gjorde under sin tid vid makten många viktiga åtgärder för att få fler människor i arbete och de säkerställde att så också blev fallet på lång sikt. Istället för att förtidspensionera människor var uppmaningen att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden. En viktig reform som gjordes var att möjliggöra för de som redan var förtids­pensionerade att återgå till arbete och därtill behålla en del av sin förtidspension. Bedömningen gjordes att detta i huvudsak var aktuellt för de som blivit förtids­pensionerade efter 2003. Reformen ledde till flera nya i arbete och att inlåsningen i bidragsberoende kunde brytas. Dock har det visat sig att det finns flera som blev förtidspensionerade innan 2003 som också vill ha möjlighet att återgå till arbete om än kanske i begränsad omfattning. Det är alltid bättre att jobba istället för att gå på bidrag och därför anser jag att det bör vara självklart att alla som kan arbeta ska arbeta och ha rätten att söka ett jobb. En besynnerlighet i systemet gör dock att det är otillåtet för de som är förtidspensionerade innan 2003 att söka jobb, en situation som självklart måste ses över.

Erik Ottoson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)