Forskningen om endometrios – en kvinnosjukdom

Motion 2015/16:2375

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att höja forskningsanslagen när det gäller kvinnors sjukdomar och då speciellt för att få fram behandlingsmetoder för endometrios och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Endometrios orsakas av att celler liknande livmoderslemhinnan hamnar utanför livmodern och fastnar på fel ställe i kroppen, främst på organ i buken. Sjukdomen orsakar mycket svåra smärtor och stort lidande för den drabbade och leder ofta till ofrivillig barnlöshet. Ca 10 procent av kvinnor världen över har dessa besvär. Det innebär att det i Sverige finns ca 200000 som lider av detta och av dessa är det 10 procent tonåringar.

Kunskapen om orsaken till sjukdomen är mycket liten. Följden blir att det inte finns kunskaper och hjälp att få mot detta. Dessutom tas inte symptomen på allvar då vården inte känner till den. Kvinnor och flickor blir inte tagna på allvar när de söker för dessa smärtor, om de överhuvudtaget gör det. I vårt samhälle anses det normalt att ha smärtor i samband med menstruationen och att klaga på smärtor i underlivet kan och är ofta jobbigt att prata om och söka för.

Endometrios leder ofta till ofrivillig barnlöshet och sjukdagar och frånvaro från arbetet. Sjukdomen drabbar med andra ord samhället. Det är av största vikt att samhället tar ett ansvar för att finna orsaker och behandling av endometrios. Till det fordras riktade forskningsanslag till kvinnors sjukdomar. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag kring endometrios. För att det ska bli möjligt måste samhället tydligt markera och framhålla att kunskapen om kvinnors sjukdomar prioriteras.

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)