Förenklad migrationsprövning för utländska anställda som tillfälligt vistas i Sverige

Motion 2013/14:Sf251 av Hans Rothenberg och Lars Hjälmered (M)

av Hans Rothenberg och Lars Hjälmered (M)
M1609

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en förenklad migrationsprövning för utländska anställda som vistas tillfälligt i Sverige.

Motivering

Världen har aldrig varit så globaliserad som den är idag, och människan har aldrig tidigare varit så lättrörlig. Stora företag med världen som marknad finns representerade på många platser i flera olika länder och det har blivit normalt för människor att resa för att arbeta eller studera.

Men det finns onödiga hinder som gör helhetsbilden mer komplicerad. Rörligheten, om än god, är långt ifrån fri. De multinationella företag som anställer människor på olika platser med olika bakgrund kan vittna om de komplicerade regelverk för migration som sätter käppar i hjulet när deras anställda måste resa mellan olika länder för att utföra sitt arbete. Det kan bland annat handla om allt från kortare affärsresor till längre uppdrag på några månader eller år. Olika länder, även inom EU, har dessutom olika lagar och regler för hur människor får röra sig över gränserna för att arbeta, vilket gör det till en hel vetenskap för företagens personal att hantera. Dessa regler är ofta utslag av protektionistiska tankegångar och verkar mycket negativt på rörligheten och den globala utvecklingen.

I Sverige kan vi verka som medlemsland i EU för att försöka påverka den politik som förs på EU-nivå. I övrigt är våra möjligheter att påverka andra länder begränsad. Däremot kan vi i allra högsta grad påverka vår egen lagstiftning. Vi ska vara stolta över att Sverige har en av världens mest liberala lagstiftningar när det gäller arbetskraftsinvandring. Därtill har införandet av den så kallade expertskatten förbättrat de rent ekonomiska möjligheterna för företag att rekrytera och behålla utländsk personal.

Problem återstår dock, och regelverken verkar illa anpassade till personer som kommer att vara tillfälligt i Sverige och inte avser att bosätta sig här permanent. Det borde också vara fullt möjligt att införa ett förenklat förfarande för företag registrerade i Sverige som vill flytta anställda inom koncernen. Rent generellt bör man titta på sätt att införa en förenklad migrationsprövning där så är möjligt och se över hur lagstiftningen som helhet ytterligare kan förenklas.

Stockholm den 27 september 2013

Hans Rothenberg (M)

Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02
Yrkanden (1)