Förbud mot rökning i bilar där barn färdas

Motion 2017/18:2104 av Stefan Nilsson (MP)

av Stefan Nilsson (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett rökförbud i bilar där barn färdas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Halterna av skadliga ämnen från tobaksrök blir extra höga i en bil där någon röker. En studie publicerad i Harvard School of Public Health (2006) visar att passiv rökning i en bil kan vara en tio gånger så stor hälsorisk som passiv rökning i ett hem. Allra mest utsatta och känsliga för denna tobaksrök är barn. Barns luftrör och lungor är inte färdigutvecklade och är därmed känsligare än hos vuxna. Dessutom är det svårt för ett barn att bestämma eller säga ifrån att de vuxna i en bil inte ska få röka. Friheten för vuxna att kunna röka i sin bil tillsammans med barn kan inte anses vara viktigare än barns hälsa och rätten att inte behöva utsättas för skadlig tobaksrök.

På senare år har det införts lagar om förbud mot rökning där barn färdas i flera länder. Några exempel är Sydafrika, Italien, Finland, Australien och delstaten Kalifornien i USA. Sverige bör också införa ett sådant förbud, för att barnens hälsa ska skyddas. Dessutom skulle det i förlängningen bidra till mindre rökning i samhället. I Sverige dör årligen 12 000 personer av rökning, inkluderat passiv rökning.

Stefan Nilsson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)