Förbud mot mobilanvändning vid bilkörning

Motion 2013/14:T275 av Ann-Christin Ahlberg (S)

av Ann-Christin Ahlberg (S)
S4219

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lagstiftning mot mobilanvändning i samband med bilkörning.

Motivering

I en tid då allt fler förare såväl i privat trafik som i yrkestrafik använder sig av sina mobilers möjligheter och bl.a. skickar sms när de kör eller pratar i telefon utan hands-free krävs tydliga regler. Sverige är idag det enda land i Europa som tillåter att man pratar i mobiltelefon utan hands-free.

Bilkörning kräver uppmärksamhet, det händer att förändringar inträffar snabbt. Användning av mobiltelefon är ett inslag som med stor sannolikhet bidrar till många olyckor.

Med dagens teknik kan man använda hands-free som ett alternativ när man kör när det är nödvändigt att prata i telefon. Men att göra allt annat som man kan göra på en mobil är inte OK att göra när man kör bil.

Det är dags även för vårt land att göra en lagändring som kan bidra till att minska olyckor i trafiken.

Stockholm den 1 oktober 2013

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02
Yrkanden (1)