För hela orten – Politik för upprustning och hållbarhet i miljonprogramsområden

Motion 2013/14:C419
av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Avsändare (25)

Hela dokumentet

För hela orten – Politik för upprustning och hållbarhet i miljonprogramsområden (doc, 163 kB)
Sammanfattning
Miljonprogrammet är en sammanfattande benämning på den bostads- och byggpolitik som bedrevs under perioden 1964–1975 i Sverige då cirka 1 000 000 lägenheter producerades. En stor del av dessa byggnader måste nu rustas upp, men det är viktigt att se bortom byggnaderna och ta ett helhetsgrepp för att frigöra den stora potential som finns i Sveriges miljonprogramsområden. Utmaningarna är stora, men kreativiteten och framåtandan som syns på många håll är större. Miljöpartiet de gröna visar genom den här motionen långsiktig politik för att de goda exemplen ska bli fler.
I denna partimotion samlar vi några av förslagen. Motionen är indelad i tre huvudsakliga delar. Den första fokuserar på den nödvändiga upprustningen av miljonprogrammets fastigheter. Den andra delen koncentrerar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (39)