För framtidens jobb

Motion 2012/13:Fi250
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Avsändare

Hela dokumentet

För framtidens jobb (doc, 901 kB)
Sammanfattning
För Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi presenterar i denna motion breda samhällsinvesteringar för att skapa fler jobb. Vi lägger förslag för att utjämna inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och som ökar den ekonomiska jämlikheten. Rättvisa är produktivt och ekonomisk jämlikhet är en framgångsfaktor för ett lands hela utveckling.
Vänsterpartiets prioritering är att investera i fler jobb i både offentlig och privat sektor. Vi skapar nya jobb genom kraftfulla satsningar på energiomställning, bostadsbyggande och infrastruktur för att Sverige ska gå före i klimatarbetet samtidigt som viktiga arbetstillfällen skapas i hela landet. Vi satsar på fler anställda i välfärden för att stärka kvaliteten i stället för att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (18)