Flykting- och migrationspolitiken

Motion 2011/12:Sf241
av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03

Avsändare

Hela dokumentet

Flykting- och migrationspolitiken (doc, 238 kB)
Motion till riksdagen
2011/12:Sf241
av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Flykting- och migrationspolitiken
V442

1

Innehållsförteckning
2
Förslag till riksdagsbeslut
3

3
Inledning
8

4
Varför drivs människor på flykt?
8

4.1
Vapenexporten
8

4.2
Konkurrens om råvaror
9

4.3
Etniska konflikter och inhemskt förtryck
10

4.4
Riktiga flyktingar?
10

5
Sveriges medlemskap i IOM
11

6 FN:s flyktingkommissariats finansiering och mandat
11

7 Utvecklingen i Europeiska unionen
12

7.1 Militariseringen av kontrollen av EU:s yttre gränser
13

7.2 Transportörsansvaret
16

7.3 Återtagandeavtal
17

7.4 Dublinförordningen
17

7.5 Visumkrav som medel att utestänga flyktingar
19

7.6 Skyddsgrundsdirektivet
19

7.7 Asylprocedurdirektivet
19

7.8 Mottagandedirektivet
20

7.9 Återvändandedirektivet
20

8
Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (59)