Flykting- och migrationspolitik

Motion 2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2014/15:82

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Flykting- och migrationspolitik

1                   Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Varför drivs människor på flykt?

5Riktiga flyktingar?

6Utvecklingen i Europeiska unionen

6.1Militariseringen av kontrollen av EU:s yttre gränser

6.2Återtagandeavtal

6.3Dublinförordningen

6.4Visumkrav som medel att utestänga flyktingar

7Den svenska utlänningslagstiftningen

7.1Översyn av tvåårsregeln

7.2Familjeåterförening

7.3Anhöriginvandringen

7.4Förföljelse på grund av kön, sexuell läggning och könsidentitet

7.5Konventionsflyktingar

7.6Bestämmelsen om väpnad konflikt

7.7Återtagandeavtal som slutits av Sverige

7.8Bevisbördan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-10-24 Granskad: 2014-10-24 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (36)