Flykting- och migrationspolitik

Motion 2013/14:Sf220

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:Sf220

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Flykting- och migrationspolitik

V282

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 7

4 Varför drivs människor på flykt? 7

4.1 Riktiga flyktingar? 8

5 Utvecklingen i den Europeiska unionen 8

5.1 Militariseringen av kontrollen av EU:s yttre gränser 9

5.2 Återtagandeavtal 10

5.3 Dublinförordningen 11

5.4 Visumkrav som medel att utestänga flyktingar 11

5.5 Asylprocedurdirektivet 11

5.6 Mottagandedirektivet 12

6 Den svenska utlänningslagstiftningen 12

6.1 Översyn av tvåårsregeln 12

6.2 Familjeåterförening 14

6.3 Anhöriginvandringen 16

6.4 Uppehållstillstånd efter inresa 16

6.5 Förföljelse på grund av kön, sexuell läggning och könsidentitet 17

6.6 Konventionsflyktingar 18

6.7 Bestämmelsen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-30
Yrkanden (43)