Färre riksdagsledamöter

Motion 2016/17:2729 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över antalet riksdagsledamöter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med våra 349 riksdagsledamöter utmärker sig Sverige internationellt med många parlamentariker per invånare. Skälen till en stor riksdag är säkert goda. Många riksdagsledamöter leder till en bred representation över landet där inte enskilda partier blir regionalt för dominerande. Samtidigt medför det också utmaningar.

Många riksdagsledamöter medför höga kostnader för staten. Det är dock inte den stora utmaningen. Den stora utmaningen ligger istället i ansvarsutkrävandet. Med många riksdagsledamöter urvattnas det enskilda ansvaret och ansvarsutkrävande av riksdagsledamöterna.

I en riksdag med färre ledamöter skulle ansvarsutkrävandet av de enskilda riksdagsledamöterna bli större. Med väl avvägda valkretsar skulle en lokalförankring ändå kunna värnas.

Med anledning av ovanstående yrkar jag att riksdagen tillkännager för regeringen att antalet riksdagsledamöter bör minska i enlighet med vad som anförs i motionen.

Erik Bengtzboe (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)