Familjeplanering

Motion 2010/11:Sf366 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)
m1168

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket så att föräldrapenningens bestämmelser inte påverkar inom vilket intervall ett syskon måste födas.

Motivering

I dag är samhället med och styr familjeplaneringen indirekt genom att ha bestämmelser som kan betyda ett hårt ekonomiskt slag om barn nummer två inte föds inom en 2,5-års-period. Den ekonomiska styrningen framstår som godtycklig och innebär att föräldrar kan känna en press att skaffa barn tätare än vad man egentligen vill, har planerat eller orkar. De som skaffar barn med längre mellanrum kan med dagens regler bli missgynnade och ekonomiskt utsatta. Föräldrar kanske till och med avstår från att skaffa ytterligare barn för att intervallet gått ut och familjen inte klarar situationen ekonomiskt.

Föräldrarna bör själva få avgöra vilken nivå på ersättning man väljer vid sitt andra barn, antingen den nivån man hade på sin föräldrapenning vid sitt första barn eller den nivå på ersättning man har rätt till när andra barnet föds, oavsett hur många år det gått mellan barnen. Samma princip bör man pröva även när tredje barnet föds osv. Detta skulle ge föräldrarna också den ekonomiska möjligheten och friheten att själva avgöra hur tätt familjens barn ska födas. Forskning visar att det kan innebära problem på olika sätt i familjen om syskonen kommer för tätt. Idag är det tydligt att många väljer att snabbt försöka bli gravida för att inte riskera förlora ersättning.

Samhället ska inte ekonomiskt missgynna de föräldrar som väljer att föda barn med längre mellanrum än 2,5 år. Låt familjen själv, utan påverkan av godtyckliga bestämmelser, avgöra när och inom vilket tidsintervall man skaffar syskon till sina barn.

Stockholm den 26 oktober 2010

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)