Falska körkort

Motion 2014/15:1291 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att ta fram en tydlig handlingsplan och att genomföra den för att få bort de olagliga körkorten.

Motivering

Idag ställer vi höga och ofta svåra krav för att kunna ta körkort, detta genom både teoretisk och praktisk undervisning innan man får sitt körkort. Vi kräver också extra utbildningar för yrkestrafiken för att de ska vara godkända.

Det är därmed inte rättvist eller acceptabelt att regeringen och polisen inte gör något handlingskraftigt åt myglet på våra vägar. Det är många som kör bil och transporter utan att äga ett lagligt körkort och som inte har någon kunskap av de utbildningar som fordras. Detta är en stor trafiksäkerhetsrisk som måste stoppas.

Vi måste arbeta mer aktivt med att se till att EU tar sitt ansvar och utformar körkorten på ett sådant sätt att de blir svårare att förfalska. Till detta måste regeringen och polisen ta sitt ansvar och utforma en tydlig handlingsplan på vad som krävs för att få bort de olagliga körkorten och också se till att den genomförs. 

.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)