Europavägars sträckning

Motion 2002/03:T350 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionens anförs om Europavägars sträckning.

Motivering

Det står nu klart att EU kommer att få nya medlemsländer. Flera av dessa ligger vid Östersjöns östra och södra stränder. Gotland kommer då att bli något av en mittpunkt. Det är viktigt att tillkommande kommunikationer byggs på ett sådant sätt att denna geografiska förutsättning utnyttjas på ett optimalt sätt.

Estland, Lettland och Litauen var för drygt tio år sedan osjälvständiga lydstater i det kommunistiska förtryckarsystemet. Polen, som nu också står på tur att bli medlemsstat, satt också fast i dåvarande Sovjetunionens järngrepp. För att förbättra livssituationen och öka välståndet för de tidigare förtryckta människorna i dessa länder krävs mer kontakter med människor och företag i andra länder.

Genom en förutseende dragning av Europavägar kan såväl geografiska förutsättningar som ambitionen att knyta samman människor tillgodoses. Dragningen av Europavägar är nu föremål för översyn genom att nuvarande vägdragning ska fortsätta öster om Östersjön. Det gäller E 22 som planeras utsträckas till Moskva och E 20 som börjar i Wales med nuvarande slutpunkt i Stockholm.

Genom en dragning av E 22 från Tyskland genom Sverige via Trelleborg–Oskarshamn–Visby–Slite–Ventspils till Moskva kan man åstadkomma en sammanknytning av tidigare Västeuropa med de nya EU-länderna i Baltikum.

Genom att låta E 20 utsträckas från Stockholm till Nynäshamn–Visby–Slite–Ventspils knyts Brittiska öarna samman med länderna öster om Östersjön. Dessutom innebär en sådan förändring att den hårt kritiserade väg 73 förändras till Europaväg, och att det därmed blir naturligt att tidigarelägga nödvändig upprustning av denna vägsträcka.

Stockholm den 20 oktober 2002

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)