Ersättning till medföljande förälder när funktionsnedsatta "barn" ska till sjukvård

Motion 2016/17:1187 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för förälder att med ersättning kunna medfölja funktionsnedsatt ungdom/vuxen till sjukvård i vissa fall och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En förälder, oavsett om den är anhörigvårdare eller ej, är en stor trygghet för en funktionshindrad ungdom/vuxen. Vid speciella tillfällen, framförallt då det handlar om besök vid sjukvården, är tryggheten och tilliten oerhört viktig. Det gäller att skapa ett lugn och en trygghet för att den sjuke ska ta till sig behandling eller vilja medverka till undersökning. Är man förståndshandikappad och har svårt för att uttrycka sig och dessutom ska förklara de mest intima besvär eller behov för sjukvårdspersonal fungerar inte det om man inte känner sig trygg. Det kan gälla att överhuvudtaget vilja vara delaktig och gå med på provtagningar. Här spelar föräldrar en oerhört viktig roll.

Den funktionsnedsatte har aktivitetsersättning eller sjukersättning eller erhåller på annat sätt inkomst. Av dessa pengar ska de själva betala medföljare. Av förklarliga skäl finns inte dessa ekonomiska resurser att bekosta en förälders löneavdrag. Dessutom kan det i vissa fall vara problem på arbetsplatsen att vara frånvarande för att medfölja ett vuxet barn till sjukvård. Det kan framförallt gälla då det behövs inläggning på vårdinrättning under några dagar.

För att underlätta den nödvändiga kontakten med vården skulle det var en välgärning för den funktionshindrade om en förälder kunde följa med till vårdinrättningen. I dag är det inte möjligt att få ersättning för detta. I stället löser man det genom att ta ut semesterdagar eller ledighet med inkomstbortfall om arbetsgivaren tillåter det.

Med hänvisning till ovanstående framgår att det behöver utredas om det finns möjlighet för förälder att i vissa fall med ersättning kunna följa med ett vuxet funktionsnedsatt/förståndshandikappat barn till sjukvård.

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)