En tredje könstillhörighet

Motion 2014/15:509

av Susanne Eberstein och Kristina Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en tredje könstillhörighet.

Motivering

Det finns barn som föds med oklar könsidentitet och det finns vuxna som inte identifierar sig som en man eller en kvinna. Ändå måste alla människor ha rätt till en egen identitet.

Att samhället styr in individer i fack som bygger på gamla normer är föråldrat. Frågan är om indelning i kön är nödvändigt över huvud taget. När indelning behövs, bör detta utformas på ett sådant sätt att alla har möjlighet att identifiera sig i denna. Det är en mänsklig rättighet att själv få definiera sin identitet.

Frågan om ett tredje kön har diskuterats flitigt under de senaste åren, och bland annat Tyskland och Australien har infört ett tredje kön. Det är ett steg i rätt riktning för den verkliga frigörelsen för alla människor och inte minst för den grupp människor som under en allt för lång tid tvingats att assimilera sig i de snäva normer som genomsyrar vårt samhälle.

Införandet av ett tredje kön innebär vissa problem. Bland annat handlar det om könsmarkörerna i personnumret, eftersom de är en viktig källa till information och statistik om hur till exempel ojämställdheten i vårt land ser ut.

För att Sverige ska kunna ansluta sig till den grupp av länder som visar vägen i frågan om rätten att själv få avgöra sin identitet är det viktigt att frågan om ett tredje kön snarast ses över.

.

Susanne Eberstein (S)

Kristina Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)