En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

Motion 2013/14:U264 av Hans Linde m.fl. (V)

av Hans Linde m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:U264

av Hans Linde m.fl. (V)

En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

V297

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 5

4 PGU – politik för global utveckling 6

5 Millenniemålen och post-2015-agendan 7

6 En solidarisk biståndspolitik 8

7 En feministisk biståndspolitik 10

7.1 En modern utrikesförvaltning 11

7.2 Internationella finansinstitutioner 12

8 Bistånd för hållbar utveckling 12

8.1 Klimatbistånd 13

9 Kvalitet och resultat i biståndet 13

9.1 Urholkningen av biståndet 14

9.2 Resultatstyrning och transparens i biståndet 14

9.3 Dac-reglerna 16

10 Folkrörelsernas roll i biståndet 16

11 EU:s utvecklingspolitik 17

12 Skuldavskrivningar 18

2 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (24)