En social och ekologisk bostadspolitik för alla

Motion 2012/13:C400
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Avsändare (7)

Hela dokumentet

En social och ekologisk bostadspolitik för alla (doc, 196 kB)
Motion till riksdagen
2012/13:C400
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En social och ekologisk bostadspolitik för alla
V231

1
Innehållsförteckning
2
Förslag till riksdagsbeslut
3

3
Inledning
6

4
Bygg bort bostadsbristen
6

4.1
Mål om 40 000 nya bostäder per år
6

4.2
Mål om energieffektivisering
7

4.3
Ett allmännyttigt bostadsföretag i alla kommuner
7

4.4
Behovet av obligatoriska bostadsförmedlingar
8

4.5
Obligatoriska boendeplaneringsprogram
8

4.6
Kommunens rätt att bestämma upplåtelseform i detaljplan
9

4.7
Planera för cykelvägar i byggandet
9

4.8
Förändrade parkeringsnormer
10

4.9
Landsbygdsprogram
10

5
Renovera bostadsbeståndet
11

5.1
Upprustningsstöd för flerfamiljshus
11

5.2
Hissbidrag för ökad tillgänglighet
12

5.3
Sjuka
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (36)