En ny maktutredning

Motion 2016/17:2801 av Börje Vestlund m.fl. (S)

av Börje Vestlund m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny maktutredning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I den förra maktutredningen som genomfördes på uppdrag av vice statsminister Ingvar Carlsson hade en grupp statsvetare i uppdrag att fördjupa kunskaperna om den svenska demokratins villkor, om medborgarnas möjligheter att påverka sina levnadsvillkor och om de faktorer som skapar makt att forma morgondagens Sverige.

Maktrapporten var viktig för att visa var samhällets makt var koncentrerad, vilka möjligheter medborgare hade och hur organiseringen av människor i samhället var utformad. Sedan dess har mycket hänt. Svängrumseffekten hos politiker har ökat i stor grad och lobbyismen har nått nya höjder. Stora opinionsgrupper har förlorat sin talan, och istället ersatts med mer sakpolitiska opinionsgrupper. Mediernas roll som granskare är i en ny form av kris, journalister med brist på tid kan inte granska stora politiska förslag och inslag av korruption. Tidigare politiska grupperingar har ersatts med en ny form av nätaktivism. Detta och mycket mer har skett under tiden sedan förra maktutredningen.

De stora generella dragen som en kan se i maktutredningen är att opinion blivit mer och mer individualiserad, grupper fick mindre talan men hade lättare att påverka enskilda frågor istället för stora samhällsprojekt. Att lobbyismen får en större effekt på politiken betyder att de ekonomiska förutsättningarna för att påverka politiken vuxit till sig, något som för tankarna tillbaka till Marx analys av staten och kapitalet. Vi anser därför att det är angeläget att en ny maktutredning tillsätts.

Börje Vestlund (S)

Anders Österberg (S)

Arhe Hamednaca (S)

Carin Jämtin (S)

Lawen Redar (S)

Teres Lindberg (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)