En hållbar, solidarisk och grön bostadspolitik

Motion 2006/07:C360
av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Avsändare (19)

Hela dokumentet

En hållbar, solidarisk och grön bostadspolitik (doc, 130 kB)
Motion till riksdagen
2006/07:C360
av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
En hållbar, solidarisk och grön bostadspolitik
Innehållsförteckning
Förslag till riksdagsbeslut
2

Inledning
4

Solidariska principer för en grön bostadspolitik
4

Folkhälsa, jämlikhet och jämställdhet
5

Barnets rätt
6

Hållbar samhällsplanering
6

Ett bristfälligt bostadspolitiskt systemskifte
7

Kooperativ hyresrätt, kollektivhus och boinflytande
8

Kooperativa hyresrätter
8

Boinflytande
9

Skattebefrielse av egen arbetsinsats
9

Bostaden och kretsloppet
10

Energi
10

Avfall
11

Tillgänglighet och äldre
12

Personer med funktionshinder
12

Äldre
12

Jämställdhet, barn och trygghet
13

Regionalpolitik
14

Storstad
14

Mindre städer och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (32)