En grönare stad är en trevligare stad

Motion 2010/11:T502
av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Avsändare (25)

Hela dokumentet

En grönare stad är en trevligare stad (doc, 154 kB)
Motion till riksdagen
2010/11:T502
av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)
En grönare stad är en trevligare stad
MP1001

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
1

Förslag till riksdagsbeslut
3

En grönare stad är en trevligare stad
6

Bygga vidare
7

Plats för det mänskliga
8

Låt bilarna rulla
9

Mjuka transporter
9

En stad med god och grön miljö
10

Mer natur där vi bor
10

En stad som ger möjlighet till rörelse
11

En stad där människor ges inflytande
11

Utmaningar
12

Konflikten om ytan
12

Gaturummets förändring under 1900-talet
12

Köplador utanför städerna utarmar handel i närområdet
13

Barns självständiga rörelsefrihet har minskat
14

Vem styr stadsutvecklingen?
15

Så gör andra
15

Vauban i Freiburg: Lokalt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (27)