En grön politik för global utveckling

Motion 2013/14:U316
av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Avsändare (25)

Hela dokumentet

En grön politik för global utveckling (doc, 238 kB)
Motion till riksdagen
2013/14:U316
av Åsa Romson m.fl. (MP)
En grön politik för global utveckling
MP1005
Innehållsförteckning
Förslag till riksdagsbeslut
3

En grön politik för global utveckling
10

Vägen till demokrati och respekten för mänskliga rättigheter
12

Alla människors lika rättigheter
13

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
14

Fackliga rättigheter
14

Digitala rättigheter
15

Samhällsstyrning och partnerskap för en ny tid
16

Hållbar utveckling
16

Principer
16

Rätten till och ansvaret för gemensamma globala nyttigheter
16

Jakten på råvaror
17

Klimaträttvisa och klimatinvesteringar i syd
18

Rätten till energi
19

Rätten till mat
20

Rätten till vatten
21

Biologisk mångfald
22

Hållbara städer
22

Fred
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (91)