En föräldrautbildning med jämställda föräldrasamtal

Motion 2009/10:So507

av Matilda Ernkrans m.fl. (s)
s70030

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en bred satsning på jämställda föräldrasamtal i föräldrautbildningen.

Motivering

Så här ser verkligheten ut. Kvinnor tar ut ca 80 % av föräldraledigheten och två av tre VAB-dagar. Ett av flera sätt att arbeta för ett jämställt samhälle där barn får tillgång till båda sina föräldrar är att redan innan barnets födelse arbeta med jämställda föräldrasamtal. Blivande och nyblivna föräldrar får redan idag föräldrautbildning. Den är gedigen och mycket värdefull i många stycken. I föräldrautbildningen ges stöd och råd kring ansvaret att fostra ett barn. Utbildningen är detaljrik och omfattar allt från vilken insjöfisk som kan ätas hur många gånger per månad till vad man behöver tänka på med ett litet nyfött barn.

Andra områden i utbildningen kan utvecklas såsom en djupare diskussion kring bristande jämställdhet på grund av för många problem med föräldraskapet och relationen mellan föräldrarna. Jämställda föräldrasamtal som metod i föräldrautbildningarna skulle kunna ingå som en naturlig del av de förberedelser som föräldrar behöver för planeringen av föräldraledighet, hushållsarbete, omsorg och vårdnad. Genom att lägga ansvaret för detta på föräldrautbildningarna går det att få till bra samtal, och föräldrarna får tidigt möjlighet att reflektera kring sitt föräldraskap och får professionellt stöd i att leva mer jämställt. Detta är till gagn för en tryggare barndom för barnen. Därför behövs en satsning på bredden för jämställda föräldrasamtal i föräldrautbildningen.

Stockholm den 1 oktober 2009

Matilda Ernkrans (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Fredrik Lundh (s)

Monica Green (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)