En bra förskola för våra barn

Motion 2010/11:Ub393 av Matilda Ernkrans och Lennart Axelsson (S)

av Matilda Ernkrans och Lennart Axelsson (S)
s42024

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad kvalitet i förskolan.

Motivering

En förskola med hög kvalitet, utbildad personal och mindre barngrupper är ett viktigt besked till barn och föräldrar. Det är att investera i framtiden.

Den borgerliga regeringen har hittills visat ett svagt intresse för förskolan. I stället har vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng genomförts utan krav på kvalitet och barns bästa.

Barn är olika, kommer från olika verkligheter, utvecklas olika och har olika behov. Förskolan ska tillsammans med hemmen stödja barnens sociala utveckling. Av den anledningen är det viktigt att för framtiden tydliggöra att kvalitet betyder både förskollärare och barnskötare. Båda yrkesgrupperna behövs för våra barns välfärd.

Det pedagogiska innehållet i förskolan ska stärkas. Det betyder att det ska läggas vikt på att utbilda och anställa förskollärare men det betyder inte att barnskötarens betydelse blir mindre. Lika stor vikt som vi lägger vid att utveckla förskolan och förskollärare behöver läggas vid att utveckla förskolan och barnskötaren.

En annan viktig förutsättning för att ge de anställda bra möjligheter att ge våra barn en bra tillvaro i förskolan är att grupperna inte får vara för stora.

På så sätt kan vi ge mångfald och en förskola med hög kvalitet. Det ger en trygghet i vardagen för både barn och föräldrar.

Stockholm den 20 oktober 2010

Matilda Ernkrans (S)

Lennart Axelsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)