Elcertifikat

Motion 2014/15:1103
av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Avsändare

Hela dokumentet

Elcertifikat (docx, 44 kB) Elcertifikat (pdf, 64 kB)
Motion till riksdagen
2014/15:1103
av Josef Fransson m.fl. (SD)

Elcertifikat


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fasa ut elcertifikatssystemet genom att inte tilldela ytterligare anläggningar elcertifikat.

Motivering

Elcertifikat är en stödform som är tänkt att stimulera så kallade förnyelsebara energislag. Grundproblemet med detta och andra stödsystem är att det snedvrider konkurrensen och stimulerar framförallt intermittenta energislag som inte nödvändigtvis levererar effekt när efterfrågan finns. Med politiska styrmedel har anläggningar kunnat uppföras som i grunden inte kan bära sina egna kostnader och som dessutom har skapat överutbud marknaden som det har saknats efterfrågan för.

Subventionerna och stödsystemen har lett till en självkvävande marknad där man får svårt att få lönsamhet i investeringar och renoveringar av befintliga produktionsanläggningar. Även det så kallade förnybara drabbas av detta och vi har redan nu fått se vindkraftsparker som rivs i förtid, då subventionerna inte längre är tillräckliga.

Vill vi gå mot en fungerande elmarknad behöver vi sanera marknaden från konkurrenssnedvridande stöd. Elcertifikatssystemet bör därför fasas ut genom att nya investeringar inte ska tilldelas elcertifikat.

.

Josef Fransson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Nissinen (SD)

Yrkanden (1)